Zapraszamy

Jest to pierwszy profesjonalny stopień nurkowy w edukacyjnym systemie PADI.

Divemaster PADI jest kursem gdzie podejmujesz decyzję by przejść z bycia tylko zwyczajnym nurkiem na kogoś kto jest postrzegany przez wszystkich jako lider.
Kurs ten ma wiele wymagań zawierających rozwijanie wiedzy nurkowej na poziomie eksperta, logistykę przedsięwzięcia nurkowego, a także wytrwałości w ćwiczeniach, rozwiązywanie problemów nad i pod wodą oraz asystowanie instruktorom kiedy Cię potrzebują przy pomocy w szkoleniu początkujących nurków.
Nauczysz się perfekcyjnie demonstrować podstawowe ćwiczenia nurkowe i być wzorcem do naśladowania przez innych nurków. Pod koniec kursu będziesz z pewnością siebie prowadzić grupy certyfikowanych nurków na podwodne wycieczki prowadzić programy Dicover Scuba Diving oraz Scuba Review.

Zdobądż zawód który będziesz mógł wykonywać na całym Świecie!!! Zostań Profesjonalistą PADI.

Kurs Divemastera odgrywa kluczową rolę w systemie edukacyjnym PADI. Osoby, które pozytywnie ukończą to szkolenie zdobędą rangę certyfikowanego asystenta Instruktorów podczas szkolenia kursantów.
Będą oni nadzorować certyfikowanych nurków podczas ich aktywności nurkowych oraz inne osoby w trakcie poznawania przez nich podwodnego świata. Będą mogli również prowadzić programy  Dicover Scuba Diving oraz Scuba Review

Cele kursu:

 • Pogłębienie wiedzy, wyrobienie pożądanego podejścia i prawidłowej oceny oraz doskonalenie wymaganych umiejętności przy nadzorowaniu certyfikowanych nurków podczas nurkowań z brzegu lub z łodzi.
 • Pogłębienie wiedzy, wyrobienie pożądanego podejścia i prawidłowej oceny oraz doskonalenie umiejętności wymaganych przy asystowaniu przy kursach PADI.
 • Pogłębienie wiedzy, wyrobienie pożądanego podejścia i prawidłowej oceny oraz doskonalenie umiejętności wymaganych przy kursach prowadzonych przez Divemasterów samodzielnie dla certyfikowanych i nie certyfikowanych nurków (np. Scuba Review, Discover Snorkeling, Skin Diver kurs itp.)
 • Pogłębienie wiedzy na temat teorii nurkowania, umiejętności nurkowych i ratowniczych u kandydata na Divemastera na takim poziomie, aby mogli oni uczestniczyć w programach kontynuacji szkolenia profesjonalnego PADI – na Asystenta Instruktora oraz Instruktora PADI.
 • Promowanie i wspieranie kształcenia się kandydata, aby mógł on spełniać swoje cele osobiste oraz wymagania jakie są przed nim stawiane przez środowisko płetwonurków (np. zarządzanie ryzykiem, osobiste zdrowie i bezpieczeństwo, współpraca z centrum nurkowym, itp.).


PROGRAM

Zajęcia teoretyczne:

 • Asystowanie przy szkoleniu
 • Fizyka
 • Fizjologia
 • Sprzęt
 • Teoria dekompresji i RDP
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Biznes nurkowy
 • Kontynuacja edukacji

Zajęcia Praktyczne:

 • Asystowanie przy kursach nurkowych ( Discover Scuba Diving, Open Water Diver, Advanced Open Water Diver. Rescue Diver)
 • Szkolenie umiejętności nurkowych
 • Szkolenie umiejętności ratowniczych

Wymagania wstępne:

 • aktualny kurs EFR
 • ukończony kurs Rescue Diver
 • minimum 30 zarejestrowanych nurkowań


Jest to pierwszy stopień na tzw. Ścieżce Profesjonalnej PADI, która kończy się osiągnięciem poziomu Instruktora PADI. Kurs Divemastera nie jest kursem typowo szkoleniowym, jest to raczej podsumowanie Twojego dotychczasowego doświadczenia, które pozwoli szkolącemu Cię Instruktorowi PADI stwierdzić, czy możesz podjąć się roli Divemastera.

Jako Divemaster powinieneś reprezentować wysoki poziom umiejętności nurkowania, posiąść wiedzę z teorii nurkowania na poziomie instruktorskim, przejść przeszkolenie w zakresie pomocy instruktorowi podczas prowadzenia zajęć szkoleniowych oraz, co chyba najważniejsze, powinieneś być w stanie przejąć odpowiedzialność za innych płetwonurków będących pod twoją opieką. Jest to po prostu ten poziom, na którym potrafisz zająć się nie tylko sobą, ale także innymi płetwonurkami.

Warunkami do przystąpienia do kursu Divemastera są:

 • Posiadanie certyfikatu Advanced Open Water Diver PADI (lub stopnia równorzędnego innej organizacji)
 • Posiadanie certyfikatu PADI Rescue Diver (lub równorzędnego).
 • Posiadanie dokumentu stwierdzającego ukończenie w ciągu dwóch ostatnich lat kurs resuscytacji i pierwszej pomocy EFR – Emergency First Response PADI lub równoważny kurs Pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Mieć powyżej 18 lat.
 • Być w dobrej kondycji fizycznej i przedstawić zaświadczenie lekarskie o zdolności do nurkowania.
 • Przedstawienie co najmniej 20 udokumentowanych nurkowań do momentu rozpoczęcia kursu
 • Przedstawienie co najmniej 60 udokumentowanych (podpis partnera nurkowego) nurkowań do momentu ukończenia kursu


Kurs Divemastera dzieli się na 3 moduły:

 • Rozwijanie wiedzy teoretycznej – obejmuje: 12 sesji teoretycznych + wykonanie awaryjnego planu w razie wypadku nurkowego.
 • Ocena umiejętności wodnych i nurkowych – obejmuje: ocenę umiejętności pływackich i wytrzymałości, ocenę umiejętności ratowniczych, ocenę umiejętności nurkowych (18 podstawowych umiejętności wykonanych na poziomie demonstracyjnym)
 • Praktyczne zastosowanie – obejmuje: kartowanie dna, rozwiązywanie problemów pod wodą oraz przeprowadzenie jednego z programów nurkowych, a następnie zależnie od opcji – ćwiczenia praktyczne z symulowanymi kursantami (1 x basen + 6 nurkowań) lub praktykę Divemasterowską podczas prawdziwych kursów (5 x basen + 11 nurkowań).