Zapraszamy

Dlaczego warto?
Kurs DISCOVER SCUBA DIVING umożliwia zdobycie doświadczenia nurkowania w basenie lub na wodach baseno-podobnych przy asyście Instruktora nurkowania. Trening ten umożliwi zdobycie podstawowej umiejętności nurkowania, ale przede wszystkim pozwoli na sprawdzenie samego siebie pod wodą.

Co potrzebujesz, aby spróbować?
Minimalny wiek: 10 lat.

Wypełnić i podpisać ulotkę “Discover Scuba Diving”.

Co będziesz robić?
Podczas programu kurs nurkowania DISCOVER SCUBA DIVING, będziesz nabywać umiejętności swobodnego oddychania przez automat pod wodą. Odkryjesz wolność i ekscytujące uczucie nieważkości pod wodą, które znane jest tylko nurkom.

Jak długo trwa taki kurs?
Po krótkim omówieniu przez Instruktora nurkowania podstawowych zasad bezpieczeństwa w nurkowaniu, zanurzysz się na pierwszą godzinę pod wodą w swoim życiu.

Co jest Ci potrzebne?
Chęć spróbowania podwodnej przygody.

Co uzyskasz po tym kursie?
Bezpośrednio po kursie nurkowania DISCOVER SCUBA DIVING, uzyskasz międzynarodowy certyfikat, który świadczy, że nabyłeś część umiejętności potrzebnych do kolejnego kurs PADI Scuba Diver lub PADI Open Water Diver. Jeśli przystąpisz do kolejnego kursu nurkowania, Instruktor rozpozna po certyfikacie Twoje umiejętności i jednocześnie skróci to czas szkolenia na kolejny stopień.