Szanowni Państwo

20 Maja 2024 (Poniedziałek) o godzinie 10:00 rusza II tura naboru organizowanego przez Centrum Doradztwa Gospodarczego z siedzibą w Świlczy pozwalająca uzyskać dofinansowanie do kursu nurkowania. Dzięki temu mogą Państwo zdobyć uprawnienia nurkowe za około 450 złotych.

NABÓR ZOSTAJE ZAMKNIĘTY W MOMENCIE WPŁYNIĘCIA 500 FORMULARZY! 
SUGERUJEMY WYPEŁNIĆ FORMULARZ TUŻ PO ROZPOCZĘCIU NABORU!
POPRZEDNI NABÓR OBEJMUJĄCY 500 OSÓB TRWAŁ ZALEDWIE 25 MINUT!

Dofinansowanie skierowane jest do osób pełnoletnich, które nie prowadzą własnej działalności gospodarczej.
Dodatkową punktacją objęte są:
– osoby niepełnosprawne (pod warunkiem, że niepełnosprawność nie stanowi wykluczenia w myśl przepisów krajowych w zakresie kwalifikacji) – 15 pkt;
− osoby powyżej 50 r. ż. – 20 pkt;
− osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011) – 20 pkt;
− osoby posiadające status osoby bezrobotnej – dokument niezbędny do uzyskania punktów dodatkowych: zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy – 10 pkt;
kobiety – 45 pkt.

Jeśli są Państwo zainteresowani taką formą zdobycia uprawnień nurkowych poniżej szczegółowa instrukcja starania się o dofinansowanie.

20 maja (Poniedziałek) o godzinie 10:00 rozpoczyna się proces rejestracji chętnych do udziału w dofinansowaniu i ZOSTAJE ZAMKNIĘTY W MOMENCIE WPŁYNIĘCIA 500 FORMULARZY!

Otwieramy formularz zgłoszeniowego i wypełniamy (link poniżej):
https://operacjaedukacja.pl/formularz#

Po wypełnieniu całości i na dole formularza klikamy przycisk “wyślij zgłoszenie” i czekamy na informację od firmy CDG dotyczącą przebiegu rekrutacji którą otrzymają Państwo na podany przez Państwa w formularzu adres e-mail.

Część pierwsza formularza dotyczy Państwa danych osobowych i tę część wypełniają Państwo samodzielnie.

Druga część formularza rozpoczynająca się akapitem:
“Aplikuję na Usługę Rozwojową tj. jedną z poniższych zmierzających do uzyskania kwalifikacji Usług Rozwojowych sklasyfikowanych jako zawodowe z wyłączeniem kursów językowych i TIK:”
dotyczy wybranego przez Państwa szkolenia i tutaj:

1. Nazwa usługi w BUR:
w przypadku kiedy aplikują Państwo na kurs podstawowy od którego należy zacząć przygodę z nurkowaniem wpisujemy:
– Kurs Nurkowania PADI Open Water Diver – szkolenie PADI Open Water Diver – Peak Performance Buoyancy

2.Numer usługi w BUR:

–  2024/03/29/39530/2109366

3.Cena brutto usługi

– 4024

4. Nazwa podmiotu świadczącego usługę:

– Blue Adventures Nowak Andrzej

Następnie odznaczamy wszystkie oświadczenia i wysyłamy formularz zgłoszeniowy poprzez kliknięcie przycisku “wyślij” i czekamy na decyzję o udzieleniu wsparcia.

Na późniejszym etapie, po otrzymaniu informacji o otrzymaniu dotacji będą Państwo wybierali kurs oraz interesujący Państwa termin kursu z Bazy Usług Rozwojowych na stronie:
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=39530

Pomożemy Państwu przeprowadzić proces rejestracji użytkownika, wyboru szkolenia oraz ustalić dogodny termin kurs.

Jeśli posiadasz już uprawnienia nurkowe a chcesz podnieść swoje kwalifikacje wybierz z BUR interesujący Cię kurs i wpisz jego nazwę wraz z nr usługi rozwojowej w formularz rekrutacyjny.
W razie pytań pozostaję do dyspozycji pod nr telefonu: 534-004-464

Premiujące kryteria rekrutacji:
− kobiety – 45 pkt
− osoby powyżej 50 r. ż. – 20 pkt;
− osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie na poziomie do ISCED 3 – ponadgimnazjalne) – 20 pkt;
− osoby posiadające status osoby bezrobotnej – dokument niezbędny do uzyskania punktów dodatkowych: zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy – 10 pkt;
− osoby niepełnosprawne – 15 pkt;

Kursy realizowane będą do końca Października 2024 więc każdy z Państwa znajdzie dogodny dla siebie termin  szkolenia.

Pozdrawiamy
Ekipa Blue Adventures

Przydatne linki:
Strona operatora dofinansowania, firmy CDG Polska:
https://operacjaedukacja.pl/informacje-o-projekcie/#

Baza Usług Rozwojowych w której wybieramy interesujące Państwa szkolenie:
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=3953