Szanowni Państwo

13 lutego 2023 (poniedziałek) o godzinie 12:00 rusza VIII tura naboru organizowanego przez Centrum Doradztwa Gospodarczego z siedzibą w Świlczy pozwalająca uzyskać dofinansowanie do kursu nurkowania. Dzięki temu mogą Państwo zdobyć uprawnienia nurkowe za 396 złotych.
Dofinansowanie skierowane jest do osób pełnoletnich które nie prowadzą własnej działalności gospodarczej.
Dodatkową punktacją objęte są:
– osoby niepełnosprawne (pod warunkiem, że niepełnosprawność nie stanowi wykluczenia w myśl przepisów krajowych w zakresie kwalifikacji) – 15 pkt;
− osoby powyżej 50 r. ż. – 20 pkt;
− osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011) – 20 pkt;
− osoby posiadające status osoby bezrobotnej – dokument niezbędny do uzyskania punktów dodatkowych: zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy – 10 pkt;
kobiety – 45 pkt.

Jeśli są Państwo zainteresowani taką formą zdobycia uprawnień nurkowych poniżej szczegółowa instrukcja starania się o dofinansowanie.

13 Lutego (poniedziałek) o godzinie 12:00 rozpoczyna się proces rejestracji chętnych do udziału w dofinansowaniu, który potrwa do dnia 17.02.2023 do godziny 23:59:59.

Otwieramy formularz zgłoszeniowego i wypełniamy (link poniżej):
https://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/ok/formularz

Po wypełnieniu całości i na dole formularza klikamy przycisk “wyślij zgłoszenie” i czekamy na informację od firmy CDG dotyczącą przebiegu rekrutacji którą otrzymają Państwo na podany przez Państwa w formularzu adres e-mail.

Część pierwsza formularza dotyczy Państwa danych osobowych i tę część wypełniają Państwo samodzielnie.

Druga część formularza rozpoczynająca się akapitem:
“Aplikuję na Usługę Rozwojową tj. jedną z poniższych zmierzających do uzyskania kwalifikacji Usług Rozwojowych sklasyfikowanych jako zawodowe z wyłączeniem kursów językowych i TIK:”
dotyczy wybranego przez Państwa szkolenia i tutaj:

1.Czy dana Usługa Rozwojowa została wybrana z Bazy Usług Rozwojowych dostępnych na stronie: usługirozwojowe.parp.gov.pl?
– TAK

2. Nazwa usługi w BUR:
w przypadku kiedy aplikują Państwo na kurs podstawowy od którego należy zacząć przygodę z nurkowaniem wpisujemy:
– Kurs Nurkowania PADI Open Water Diver – szkolenie PADI Open Water Diver – Peak Performance Buoyancy

3. Szczegółowa nazwa kwalifikacji zawodowej np. Spawanie II stopień TIG:
– Kurs Nurkowania

4. Nazwa jednostki certyfikującej (egzaminującej) np. Instytut Spawalnictwa w Gliwicach:
– Professional Association of Diving Instructors

5. Nazwa certyfikatu np. Książeczka spawacza:
– PADI Open Water Diver

6.Numer usługi w BUR:
– 2023/01/31/39530/1678640

7.Cena brutto usługi
– 3600

8. Czy cena brutto usługi zawiera koszt egzaminu certyfikującego?
– Tak

9. Liczba godzin usługi:
– 28

10. Nazwa podmiotu świadczącego usługę:
– Blue Adventures Nowak Andrzej

11. NIP podmiotu świadczącego usługę:
– 8132790428

12. Oświadczam, że wybieram następującą ścieżkę wsparcia:
– ścieżka b) udzielenie promesy (forma bonu szkoleniowego – Uczestnik projektu wpłaca na konto Operatora wkład własny. Po akceptacji wniosku rozliczeniowego Operator dokonuje zapłaty całości wartości usługi rozwojowej do Instytucji Szkoleniowej)

13. Oświadczam, że w przypadku, gdy cena wybranej przeze mnie Usługi Rozwojowej przekracza kwotę 3635,16 zł brutto:
Z UWAGI NA KOSZT USŁUGI KURSU TO PYTANIE PAŃSTWA NIE DOTYCZY PONIEWAŻ KOSZT USŁUGI JEST NIŻSZY NIŻ PODANY W FORMULARZU. Nie mamy możliwości zaznaczenia żadnej z odpowiedzi.

Następnie odznaczamy wszystkie oświadczenia i wysyłamy formularz zgłoszeniowy poprzez kliknięcie przycisku “wyślij” i czekamy na decyzję o udzieleniu wsparcia.

Na późniejszym etapie, po otrzymaniu informacji o otrzymaniu dotacji będą Państwo wybierali kurs oraz interesujący Państwa termin kursu z Bazy Usług Rozwojowych na stronie:
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=39530

Pomożemy Państwu przeprowadzić proces rejestracji użytkownika, wyboru szkolenia oraz ustalić dogodny termin kurs.

Jeśli posiadasz już uprawnienia nurkowe a chcesz podnieść swoje kwalifikacje wybierz z BUR interesujący Cię kurs i wpisz jego nazwę wraz z nr usługi rozwojowej w formularz rekrutacyjny.
W razie pytań pozostaję do dyspozycji pod nr telefonu: 534-004-464

Premiujące kryteria rekrutacji:
− kobiety – 45 pkt
− osoby powyżej 50 r. ż. – 20 pkt;
− osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie na poziomie do ISCED 3 – ponadgimnazjalne) – 20 pkt;
− osoby posiadające status osoby bezrobotnej – dokument niezbędny do uzyskania punktów dodatkowych: zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy – 10 pkt;
− osoby niepełnosprawne – 15 pkt;

Kursy realizowane będą do połowy Października 2023 więc każdy z Państwa znajdzie dogodny dla siebie termin  szkolenia.

Pozdrawiamy
Ekipa Blue Adventures

Przydatne linki:
Strona operatora dofinansowania, firmy CDG Polska:
https://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/ok/

Baza Usług Rozwojowych w której wybieramy interesujące Państwa szkolenie:
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=39530