Zapraszamy

Do tego miejsca trening nurkowy skupiał się na udoskonalaniu twoich umiejętności bycia lepszym nurkiem. Teraz jest czas aby zacząć myśleć o wszystkim co cię otacza. Kurs Rescue Diver (nurek ratownik) da Ci możliwości rozwiązywania pojawiających się problemów w nurkowaniu – przewidywaniu i zapobieganiu sytuacji awaryjnych zanim się pojawią i radzeniu sobie z nimi.

Praktykujemy takie scenariusze jak pojawienie się problemów na powierzchni wody (zmęczony i spanikowany nurek), pod wodą (pływalność, wyczerpanie, techniki poszukiwawcze) oraz ogólne zasady zarządzania w sytuacjach awaryjnych. Kurs zawiera ostateczny scenariusz gdzie na wodach otwartych inni symulują sytuacje awaryjną i Ty musisz zareagować.

Po takim kursie będziesz zawsze przygotowany na udzielenie pomocy innym jeżeli jest to konieczne.

Kurs PADI Rescue Diver jest zasadniczym krokiem w rozwoju wiedzy i doświadczenia nurkowego. Płetwonurek Ratownik (Rescue Diver) uczy się koncentrować nie tylko na sobie, ale także uwzględniać bezpieczeństwo i samopoczucie innych nurków.
Owe szkolenie polega na opanowaniu umiejętności zapobiegania i postępowania w razie wypadku.

Na poziomie Płetwonurka Ratownika, kursanci uczą się kompleksowo postępować w razie wypadku nurkowego oraz stosować odpowiednie techniki asystowania przy ratowaniu innych.

Cele kursu:

  • Zwiększa świadomość bezpieczeństwa płetwonurków.
  • Rozwija umiejętność przewidywania i zapobiegania problemom.
  • Naucza efektywnych technik ratowniczych i pierwszej pomocy związanych z nurkowaniem
  • Przygotowuje płetwonurków do postępowania w razie wypadku.
  • Rozwija wiedzę i przygotowuje do szkolenia na kursach profesjonalnych PADI.


Wymagania wstępne:
Ukończone 12 lat dla Junior Rescue Diver, 15 lat dla Rescue Diver,  być certyfikowanym nurkiem PADI Advanced Open Water Diver (AOWD) lub posiadać nurkowy stopień równorzędny (zalogowanych 20 nurkowań w tym nurkowania głębokie i nurkowanie nawigacyjne).

Program kursu:

  • 6 zajęć teoretycznych (wykłady 12h)
  • 3 zajęcia basenowe (6h)
  • 2 nurkowania na wodach otwartych

Uprawnienia:
Kurs nie poszerza uprawnień nurkowy ale uczy jak  postępować w przypadku wypadków nurkowych. Jest wymagany do kursu Divemastera.

Przed uzyskaniem certyfikatu kandydat musi ukończyć kurs resuscytacji i pierwszej pomocy EFR – Emergency First Response PADI lub równoważny kurs Pierwszej pomocy przedmedycznej.