Szanowni Państwo

25 Kwietnia 2022 (poniedziałek) o godzinie 12 w południe rusza VI tura naboru organizowanego przez firmę CDG Polska pozwalająca uzyskać dofinansowanie do kursu nurkowania. Dzięki temu mogą Państwo zdobyć uprawnienia nurkowe za około 390 złotych. Oferta jest skierowana do osób pełnoletnich które nie prowadzą własnej działalności gospodarczej.
Jeśli są Państwo zainteresowani taką formą zdobycia uprawnień nurkowych poniżej szczegółowa instrukcja starania się o dofinansowanie.

25 Kwietnia (poniedziałek) o godzinie 12 w południe rozpoczyna się proces rejestracji chętnych do udziału w dofinansowaniu, proces ten zakończy się po wejściu w system 500 formularzy zgłoszeniowych dlatego ważne jest aby wypełnić formularz tuż po godzinie 12:00 w poniedziałek!
Otwieramy formularz zgłoszeniowego i wypełniamy (link poniżej):

https://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/ok/formularz

Po wypełnieniu całości i na dole formularza klikamy przycisk “wyślij zgłoszenie” i czekamy na informację od firmy CDG dotyczącą przebiegu rekrutacji którą otrzymają Państwo na podany przez Państwa w formularzu adres e-mail.

Część pierwsza formularza dotyczy Państwa danych osobowych.
Druga część formularza rozpoczynająca się akapitem:

“Aplikuję na Usługę Rozwojową tj. jedną z poniższych zmierzających do uzyskania kwalifikacji Usług Rozwojowych sklasyfikowanych jako zawodowe z wyłączeniem kursów językowych i TIK:”
dotyczy wybranego przez Państwa szkolenia i tutaj:

1. Czy dana Usługa Rozwojowa została wybrana z Bazy Usług Rozwojowych dostępnych na stronie: usługirozwojowe.parp.gov.pl?
– TAK

2. Nazwa usługi w BUR:
– w przypadku kiedy aplikują Państwo na kurs podstawowy od którego należy zacząć przygodę z nurkowaniem wpisujemy:
– Szkolenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu nurkowego PADI Open Water Diver – szkolenie PADI Open Water Diver – Peak Performance Buoyancy

3. Szczegółowa nazwa kwalifikacji zawodowej np. Spawanie II stopień TIG:
– Kurs Nurkowania

4. Nazwa jednostki certyfikującej (egzaminującej) np. Instytut Spawalnictwa w Gliwicach:
– Professional Association of Diving Instructors

5. Nazwa certyfikatu np. Książeczka spawacza:
– PADI Open Water Diver

6. Numer usługi w BUR:
– 2022/04/19/39530/1386941

7. Cena brutto usługi
– 3600

8. Czy cena brutto usługi zawiera koszt egzaminu certyfikującego?
– Tak

9. Liczba godzin usługi:
– 28

10. Nazwa podmiotu świadczącego usługę:
– Blue Adventures Nowak Andrzej

11. NIP podmiotu świadczącego usługę:
– 8132790428

12. Oświadczam, że wybieram następującą ścieżkę wsparcia:
– ścieżka b) udzielenie promesy (forma bonu szkoleniowego – Uczestnik projektu wpłaca na konto Operatora wkład własny. Po akceptacji wniosku rozliczeniowego Operator dokonuje zapłaty całości wartości usługi rozwojowej do Instytucji Szkoleniowej)

13. Oświadczam, że w przypadku, gdy cena wybranej przeze mnie Usługi Rozwojowej przekracza kwotę 3635,16 zł brutto:
Z UWAGI NA KOSZT USŁUGI KURSU TO PYTANIE PAŃSTWA NIE DOTYCZY PONIEWAŻ KOSZT USŁUGI JEST NIŻSZY NIŻ PODANY W FORMULARZU. Więc zaznaczmy:
– w przypadku braku możliwości dofinansowania całego kosztu Usługi Rozwojowej (ze względu na limity miejsc na liście rekrutacyjnej) – pokryję z własnych środków kwotę przekraczającą 3635,16 zł

Następnie odznaczamy wszystkie oświadczenia i wysyłamy formularz zgłoszeniowy poprzez kliknięcie przycisku “wyślij” i czekamy na decyzję o udzieleniu wsparcia.

Na późniejszym etapie, po otrzymaniu informacji o otrzymaniu dotacji będą Państwo wybierali kurs oraz interesujący Państwa termin kursu z Bazy Usług Rozwojowych na stronie:
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=39530

Pomożemy Państwu przeprowadzić proces rejestracji użytkownika, wyboru szkolenia oraz ustalić dogodny termin kurs.

Jeśli posiadasz już uprawnienia nurkowe a chcesz podnieść swoje kwalifikacje wybierz z BUR interesujący Cię kurs i wpisz jego nazwę wraz z nr usługi rozwojowej w formularz rekrutacyjny.

W razie pytań pozostaję do dyspozycji pod nr telefonu: 534-004-464

Przydatne linki:
Strona operatora dofinansowania, firmy CDG Polska:
https://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/ok/

Baza Usług Rozwojowych w której wybieramy interesujące Państwa szkolenie:
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=39530

Z nurkowym pozdrowieniem
Blue Adventures Team